Kvalitet & Miljö

Vårt kvalitets- & miljöarbete

Swepart är sedan många år kvalitets- och miljöcertifierat. Vi jobbar idag enligt  IATF 16949 vilket innebär att vi arbetar efter fordonsindustrins högt ställda kvalitetskrav.

Företaget är kvalitetscertifierat enligt ISO 9001 och IATF 16949 och miljöcertifierat enligt ISO 14001.

Hållbarhet

Hållbarhetsredovisningen beskriver Swepart Transmission AB:s arbete med frågor rörande miljö, sociala förhållanden, respekt för mänskliga rättigheter och motverkande av korruption. I rapporten finns information kring Sweparts affärsmodell och policy rörande hållbarhetsfrågor. Vår senaste hållbarhetsredovisning hittar ni här.

IATF 16949
ISO 9001
ISO 14001

Miljöpolicy

SwePart Transmission AB, som utvecklar och tillverkar transmissionsprodukter såsom kugghjul, splinesaxlar och växellådor ska:

 • Framställa våra produkter med minsta möjliga miljöpåverkan, dock skall hänsyn tas till vad som är tekniskt möjligt och ekonomiskt rimligt.
 • Bevaka och uppfylla de kundkrav, lagar och förordningar samt övriga krav som gäller för vår verksamhet.
 • Kritiskt granska nya produkter och tillverkningsmetoder i syfte att minimera deras miljöpåverkan.
 • Tillsammans med våra leverantörer sträva mot att införskaffa så miljövänliga produkter/tjänster som möjligt.
 • Ständigt arbeta med förbättringar samt sträva mot att förebygga miljöföroreningar i vår verksamhet.
 • Hushålla med våra resurser och minimera vårt avfall.

Kvalitetspolicy

Swepart Transmission AB, som utvecklar och tillverkar transmissionsprodukter såsom kugghjul, splinesaxlar och växellådor ska genom ständiga förbättringar uppnå en kvalitetsnivå, som överträffar våra kunders krav.
Detta ska ske genom att:

 • Kartlägga och förstå våra interna och externa kunders krav.
 • Utveckla och ständigt förbättra företagets processer.
 • Effektivt ta vara på våra egna, kundernas och leverantörernas
  idéer för att förbättra kvalitetsnivån.
 • Uppfylla gällande lagar och förordningar.
 • Styra och följa våra processer gällande kvalitets och säkerhetsaspekter

“Den som slutar att bli bättre slutar att vara bra.”

Kom i kontakt med oss

Har du några frågor eller funderingar kring oss eller våra tjänster? Tveka inte att kontakta oss!

Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga kundupplevelse. Om du fortsätter innebär det att du accepterar att cookies används. För mer information om hur vi hanterar cookies läs vår integritetspolicy.