Kvalitet & Miljö

Vårt kvalitets- & miljöarbete

Swepart är sedan många år kvalitets- och miljöcertifierat. Vi jobbar idag enligt  IATF 16949 vilket innebär att vi arbetar efter fordonsindustrins högt ställda kvalitetskrav.

Företaget är kvalitetscertifierat enligt ISO 9001 och IATF 16949 och miljöcertifierat enligt ISO 14001.

Hållbarhet

Hållbarhetsredovisningen beskriver Swepart Transmission AB:s arbete med frågor rörande miljö, sociala förhållanden, respekt för mänskliga rättigheter och motverkande av korruption. I rapporten finns information kring Sweparts affärsmodell och policy rörande hållbarhetsfrågor. Vår senaste hållbarhetsredovisning hittar ni här.

IATF 16949
ISO 9001
ISO 14001

Miljöpolicy

Swepart Transmission AB som utvecklar och tillverkar transmissionsprodukter som kugghjul, splinesaxlar och växellådor. Produktionen av våra produkter sker med minsta möjliga miljöpåverkan, men hänsyn bör tas till vad som är tekniskt möjligt och ekonomiskt rimligt. Uppnå kundnöjdhet på ett miljövänligt sätt och ge en bättre livskvalitet för kommande generationer.

För att följa vår policy ska vi:

 • Följa lagar, lagbestämmelser och andra krav.
  För att följa gällande lagbestämmelser och andra krav som vi ansvarar för, inom ett miljöområde. För att uppfylla våra kunders miljökrav.
 • Skydda naturresurser.
  Att sträva efter att använda naturresurser (energi, råvaror, bränsle, vatten etc.) med minimal påverkan på miljön inom ramen för vår verksamhet och att skydda dessa resurser genom att använda dem på ett optimalt sätt.
 • Håll alla typer av avfall under kontroll.
  Att minska de produktionsburna effekterna på miljön så långt det är möjligt vid källan.
 • Förhindra miljöföroreningar.
  Att förhindra industriföroreningar i alla aspekter (luft, vatten, kemikalier etc.) av produktionen, från produktutveckling till serieproduktion och att stödja hållbar utveckling.
 • Utveckla, kommunikation, utbildning, färdigheter.
  För att få stöd från våra medarbetare, våra affärskontakter, leverantörer och lokalsamhället genom kontinuerlig utbildning och kommunikationsaktiviteter.
 • Ständigt förbättra
  Att arbeta i linje med principerna för kontinuerlig förbättring.
  Miljöprestanda, kemikalier följs upp genom mätningar och mål.

Kvalitetspolicy

Swepart Transmission AB, som utvecklar och tillverkar transmissionsprodukter såsom kugghjul, splinesaxlar och växellådor ska genom ständiga förbättringar uppnå en kvalitetsnivå, som överträffar våra kunders krav.
Detta ska ske genom att:

 • Kartlägga och förstå våra interna och externa kunders krav.
 • Utveckla och ständigt förbättra företagets processer.
 • Effektivt ta vara på våra egna, kundernas och leverantörernas
  idéer för att förbättra kvalitetsnivån.
 • Uppfylla gällande lagar och förordningar.
 • Styra och följa våra processer gällande kvalitets och säkerhetsaspekter

“Den som slutar att bli bättre slutar att vara bra.”

Kom i kontakt med oss

Har du några frågor eller funderingar kring oss eller våra tjänster? Tveka inte att kontakta oss!

Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga kundupplevelse. Om du fortsätter innebär det att du accepterar att cookies används. För mer information om hur vi hanterar cookies läs vår integritetspolicy.